Tiếng Việt

An toàn khi dùng cưa (Chainsaw Safety QuickCard)
(OSHA 4289 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Bảo vệ công nhân khỏi trượt, vấp và ngã trong khi ứng phó với thảm họa (Disaster Response: Protecting Workers from Slips, Trips and Falls QuickCard)
(OSHA 4305 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
An toàn điện (Electrical Safety QuickCard)
(OSHA 4285 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Bạn mất đi Người Thân trong Công việc (Fallen Workers Brochure)
(2023) (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Sản phẩm làm mịn tóc có thể phát ra chất Formaldehyde (Formaldehyde: Hair Smoothing Products That Could Release Formaldehyde - Hazard Alert)
(2011) (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Làm việc an toàn trong điều kiện nhiệt độ cao (Heat Illness Illustrated Fact Sheet)
(OSHA 4300 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Ngăn ngừa bệnh liên quan đến nhiệt tại nơi làm việc (Heat Illness: Prevent Heat Illness at Work Brochure)
(OSHA 4149 - 2022)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF Add to cart )
Ngăn ngưa bênh liên quan đên nhiêt tai nơi làm viêc (Heat Illness: Prevent Heat Illness at Work Poster)
(OSHA 4214 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF Add to cart )
Bảo vệ công nhân chống lại căng thẳng do thời tiết nóng bức (Heat Stress QuickCard)
(OSHA 3389 - 2021)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
An Toàn và Sức Khoẻ Trong Công Việc ĐÓ LÀ LUẬT! (Job Safety and Health -- It's The Law Poster)
(OSHA 3837 - 2015)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF Add to cart )
XÁC ĐỊNH & TRÌNH BÁO LABOR TRAFFICKING (Labor Trafficking Wallet Card)
(OSHA 4350 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Bảo vệ công nhân khỏi các bệnh do nhiệt khi ở trong không gian hạn chế (Maritime - Protecting Workers from Heat Illness in Confined Spaces)
(OSHA 4277 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Sống khỏe mạnh và an toàn khi làm nghề Nail Hướng dẫn cho nhân viên tiệm Nail (Nail Salon Workers: Stay Healthy and Safe While Giving Manicures and Pedicures)
(OSHA 3558 - 2012)  (Tiếng Việt(Vietnamese): EPUB MOBI PDF Add to cart )
Nhận thức về an toàn và sức khỏe dành cho công nhân vệ sinh sự cố tràn dầu (Oil Spill Cleanup: Safety and Health Awareness for Oil Spill Cleanup Workers)
(OSHA 3394 - 2010)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF Add to cart )
Lời Khuyên về An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp Đáng Tin Cậy Cho Doanh Nghiệp Nhỏ (On-Site Consultation: Safety and Health Advice You Can Trust for Your Small Business)
(OSHA 4239 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Tóm lược về OSHA (OSHA At-A-Glance)
(OSHA 3453-B - 2011)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF Add to cart )
Những điều cần biết về OSHA (OSHA: All About OSHA)
(OSHA 3520 - 2012)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
QUYỀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG! (Whistleblower: Workers Have Rights (Card))
(OSHA 4265 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
An toàn giao thông (Work Zone Traffic Safety QuickCard)
(OSHA 4295 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Chúng tôi là OSHA - Chúng tôi có thể trợ giúp (Worker Rights: We Are OSHA - We Can Help Brochure)
(OSHA 3420 - 2011)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF Add to cart )
Quyền công nhân: Chúng tôi có thể trợ giúp - Thẻ ví ngang (Worker Rights: We Can Help - Horizontal Wallet Card)
(OSHA 3399 - 2010)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Quyền công nhân – Thẻ đánh dấu (Workers' Rights - Bookmark)
(OSHA 3397 - 2010)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF Add to cart )
Quyền công nhân - Thẻ ví dọc (Workers' Rights - Vertical Wallet Card)
(OSHA 3400 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Quyền công nhân: Là công nhân, bạn có quyền...- Nam châm (Workers' Rights: As a Worker, You Have the Right...- Magnet)
(OSHA 3398 - 2010)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF Add to cart )
Chủ Lao Động Có Đang Mạo Hiểm Sự An Toàn Của Bạn? (Workers' Rights: Is Your Employer Putting Your Safety at Risk? Wallet Card)
(OSHA 4332 - 2023)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Quyền công nhân: Thẻ quyền công nhân nghề nail (Workers' Rights: Nail Salon Worker Rights Card)
(OSHA 3805 - 2015)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )
Quyền công nhân: Tờ rơi quyền công nhân nghề nail (Workers' Rights: Nail Salon Worker Rights Flyer)
(OSHA 3804 - 2015)  (Tiếng Việt(Vietnamese): PDF )