Af-Soomaali

Badbaada ShaqoIyo CaafimaadBadbaada Caafimaad: WAA SHARCIGA!
(OSHA 4273 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Badbaada ShaqoIyo CaafimaadBadbaada Caafimaad: WAA SHARCIGA!
(OSHA 4273 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Garashada & Wargelinta Shaqo Ka Ganacsiga
(OSHA 4347 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
NEW
SHAQAALUHU WAXAY LEEYIHIIN XAQUUQ!
(OSHA 4264 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Ma aha in uu shaqsi u dhaawacmo ama u dhinto mushaar dartiis.
(OSHA 4268 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Shaqa Bixiyahaagu Badbaada - daada Halis Ma Galiya?
(OSHA 4329 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
NEW