Af-Soomaali

Ku Weynta Ruuxaga Shaqada (Fallen Workers Brochure)
(2023) (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Badbaada ShaqoIyo CaafimaadBadbaada Caafimaad: WAA SHARCIGA! (Job Safety and Health -- It's The Law Poster)
(OSHA 4273 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Badbaada ShaqoIyo CaafimaadBadbaada Caafimaad: WAA SHARCIGA! (Job Safety and Health -- It's The Law Poster)
(OSHA 4273 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Garashada & Wargelinta Shaqo Ka Ganacsiga (Labor Trafficking Wallet Card)
(OSHA 4347 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
SHAQAALUHU WAXAY LEEYIHIIN XAQUUQ! (Whistleblower: Workers Have Rights (Card))
(OSHA 4264 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Ma aha in uu shaqsi u dhaawacmo ama u dhinto mushaar dartiis. (Workers' Rights - Vertical Wallet Card)
(OSHA 4268 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )
Shaqa Bixiyahaagu Badbaada - daada Halis Ma Galiya? (Workers' Rights: Is Your Employer Putting Your Safety at Risk? Wallet Card)
(OSHA 4329 - 2023)  (Af-Soomaali(Somali): PDF )