Polski

Grypa Ptaków (Ptasia Grypa) (Avian Flu Fact Sheet)
(OSHA FS-4228 - 2023)  (Polski(Polish): PDF )
UPADKOM Z DACHU MOŻNA ZAPOBIEC ZAPOBIEGANIE UPADKOM (Fall Prevention Fact Sheet)
(OSHA FS 3545 - 2012)  (Polski(Polish): PDF Add to cart )
Śmierć ukochanej osoby w miejscu pracy (Fallen Workers Brochure)
(2023) (Polski(Polish): PDF )
Szczepienie Przeciwko Grypie Sezonowej (Flu: Seasonal Influenza Vaccination Fact Sheet - Important Protection for Healthcare Workers Fact Sheet)
(OSHA FS-4222 - 2023)  (Polski(Polish): PDF )
Zapobieganie Udarowi Cieplnemu w Miejscu Pracy (Heat Illness: Prevent Heat Illness at Work Brochure)
(OSHA 4150 - 2022)  (Polski(Polish): PDF Add to cart )
Zapobieganie Udarowi Cieplnemu w Miejscu Pracy (Heat Illness: Prevent Heat Illness at Work Poster)
(OSHA 4209 - 2023)  (Polski(Polish): PDF Add to cart )
Bezpieczeństwo i higiena pracy TAKIE JEST PRAWO! (Job Safety and Health -- It's The Law Poster)
(OSHA 3347 - 2015)  (Polski(Polish): PDF Add to cart )
IDENTYFIKACJA I ZGŁASZANIE HANDLU LUDŹMI (Labor Trafficking Wallet Card)
(OSHA 4344 - 2023)  (Polski(Polish): PDF )
Mpox/Wirus małpiej ospy (Mpox/Monkeypox Virus Fact Sheet)
(OSHA FS-4226 - 2023)  (Polski(Polish): PDF )
Zmniejszanie ryzyka narażenia pracowników na kleszcze roznoszące choroby (Reducing the Risk of Worker Exposure to Disease-Carrying Ticks Fact Sheet)
(OSHA FS-4224 - 2023)  (Polski(Polish): PDF )
Nikt nie powinien być ranny lub zabity dla wypłaty. (Workers' Rights - Vertical Wallet Card)
(OSHA 4314 - 2023)  (Polski(Polish): PDF )
Czy Twój pracodawca naraża Twoje bezpieczeństwo? (Workers' Rights: Is Your Employer Putting Your Safety at Risk? Wallet Card)
(OSHA 4327 - 2023)  (Polski(Polish): PDF )