Sinugbuanong Binisayâ

Kaluwasan ug Kahimsog sa Panglawas sa Trabaho KINI ANG BALAOD! (Job Safety and Health -- It's The Law Poster)
(OSHA 3962 - 2018)  (Sinugbuanong Binisayâ(Cebuano): PDF Add to cart )
Pag-Ila Ug Pagreport Sa Labor Trafficking (Labor Trafficking Wallet Card)
(OSHA 4335 - 2023)  (Sinugbuanong Binisayâ(Cebuano): PDF )
Walay tawo nga kinahanglan masamdan o mamatay tungod lang sa sweldo. (Workers' Rights - Vertical Wallet Card)
(OSHA 4306 - 2023)  (Sinugbuanong Binisayâ(Cebuano): PDF )
Peligro ba imong seguridad ug kaluwasan tungod sa imohang amo? (Workers' Rights: Is Your Employer Putting Your Safety at Risk? Wallet Card)
(OSHA 4321 - 2023)  (Sinugbuanong Binisayâ(Cebuano): PDF )