Department of Labor Logo OSHA National News Release


Bộ Lao Động Hoa Kỳ | Ngày 23 tháng 05 năm 2023

Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố khoản tài trợ hơn 12 triệu đô la dành cho phát triển môi trường làm việc an toàn và khoẻ mạnh cho người lao động

WASHINGTON – Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm nay đã công bố khoản tài trợ hơn 12,7 triệu đô la để tạo thêm nhiều việc làm chất lượng dành cho người lao động Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ các sáng kiến đào tạo được thiết kế để thúc đẩy phát triển môi trường làm việc an toàn và khoẻ mạnh cho người lao động trên toàn quốc.

Chương trình Trợ cấp Đào tạo Susan Harwood do Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp của bộ điều hành, bao gồm các cơ hội tài trợ cho Đào tạo theo Chủ đề Mục tiêu, Đào tạo và Phát triển Tài liệu Giáo dục, và các khoản tài trợ đào tạo Xây dựng Năng lực mới cho các tổ chức phi lợi nhuận. Các khoản tài trợ sẽ hỗ trợ người được chọn trong việc đào tạo thực hành từ xa và thực hành trực tiếp với người hướng dẫn cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp nhỏ; các ngành có tỷ lệ thương tật, nguy cơ bệnh hay tử vong cao; và những người lao động dễ bị tổn thương, những người không được đối xử đúng mực, trình độ tiếng Anh hạn chế hoặc là những người lao động theo thời vụ.

Cụ thể, các khoản tài trợ của Harwood sẽ được dùng cho việc đào tạo và giáo dục về cách nhận biết, phòng tránh và kiểm soát các nguy hiểm tại nơi làm việc, đồng thời thông báo về các quyền của người lao động cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động theo Luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Tài trợ sẽ được phân chia thành các loại sau:

  • Đào tạo theo chủ đề mục tiêu: Hỗ trợ các chương trình giáo dục xác định và ngăn ngừa các mối nguy hiểm tại nơi làm việc. Các ứng viên phải tiến hành huấn luyện về các rủi ro đối với sức khỏe và đảm bảo an toàn tại nơi làm việc theo chỉ định của OSHA.

  • Đào tạo và Phát triển tài liệu giáo dục: Hỗ trợ phát triển các tài liệu giáo dục và đào tạo sẵn sàng cho lớp học có chất lượng giúp xác định và ngăn ngừa các rủi ro tại nơi làm việc.

  • Xây dựng năng lực: Hỗ trợ các tổ chức trong việc phát triển các chương trình đào tạo mới để đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch cho các chương trình giáo dục sức khỏe và an toàn lao động quy mô lớn, mở rộng năng lực của họ để đào tạo, giáo dục về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cũng như hỗ trợ các vấn đề liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động.

Các ứng viên vui lòng đăng ký với Grants.gov và SAM.gov để có cơ hội nhận trợ cấp.  Xin gửi đơn đăng ký tại www.grants.gov trước 23:59 ngày 7 tháng 7 năm 2023 theo giờ miền Đông của Hoa Kỳ.

OSHA sẽ tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề "Cách chuẩn bị Đơn xin tài trợ đào tạo từ Susan Harwood" để hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị nộp đơn vào ngày 25 tháng 5 năm 2023, từ 13:00  đến 14:30 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.  Đăng ký hội thảo trực tuyến.

OSHA sẽ trao tặng khoản tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm các cộng đồng, tổ chức dựa trên đức tin, tổ chức cơ sở, hiệp hội người sử dụng lao động, liên đoàn lao động, hiệp hội quản lý/lao động hợp doanh, bộ lạc thổ dân Châu Mỹ, các trường cao đẳng và đại học công lập/tiểu bang để cung cấp đào tạo miễn phí về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

Liên hệ truyền thông:

Victoria Godinez, 202-693-4667, godinez.victoria.c@dol.gov
Amanda McClure, 202-693-4675, mcclure.amanda.c@dol.gov

Thông cáo số: 23-952-NAT