Powered by GoogleTranslate
OSHA News Release - Table of Contents

DOL Logo OSHA National News Release


U.S. Department of Labor


National News Release 10-610-NAT
May 3, 2010
Contact: Jason Surbey     Diana Petterson
Phone: 202-693-4668     202-693-1898

Bộ Lao Động Hoa Kỳ tập trung vo sự an ton của cng nhn khi cc hoạt động thu gom dầu trn gia tăng tại khu vực Gulf Coast
Trợ l bộ trưởng của OSHA đến thăm khu vực để cung cấp chuyn mn, sự hỗ trợ

WASHINGTON - Trợ L Bộ Trưởng Lao Động về An Ton v Sức Khỏe Lao Động, Ts. David Michaels hm nay c mặt tại Louisiana với một nhm chuyn gia c kinh nghiệm về nguyn vật liệu nguy hiểm để dẫn đầu nỗ lực đảm bảo rằng cc cng nhn thu gom dầu trn nhận được cc biện php bảo hộ cần thiết trnh nguy hiểm của cng việc ny.

Cc cng nhn thu gom dầu trn c thể phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm tng do cc sản phẩm phụ của dầu, cc chất phn tn, chất tẩy v chất tẩy nhờn. Chết đuối, rối loạn thn nhiệt v t ng cũng gy ra nguy hiểm, như c thể gặp phải cn trng, rắn rết v cc loi hoang d khc sống tại cc khu vực bị ảnh hưởng. OSHA tham vấn BP, cũng như cc đối tc cơ quan lin bang, để đảm bảo rằng cng nhn nhận được sự huấn luyện v thiết bị bảo hộ thch hợp.

"Cc cng nhn thu gom dầu trn ở tuyến đầu đang chiến đấu với thảm họa ny," theo lời Bộ Trưởng Lao Động Hilda L. Solis. "Ưu tin hng đầu của chng ti l đảm bảo cng việc ny được tiến hnh một cch hiệu quả v an ton nhất."

Ngoi việc gặp gỡ với nhn vin OSHA v cc quan chức BP, Michaels tham gia cng lực lượng Tuần Duyn, v Cơ Quan Bảo Vệ Mi Trường, Viện Khoa Học Sức Khỏe Mi Trường Quốc Gia, Viện An Ton v Sức Khỏe Lao Động Quốc Gia v cc quan chức tiểu bang Louisiana. Nhn vin OSHA đ c mặt tại Louisiana, Alabama v Mississippi để đnh gi chương trnh huấn luyện v cc biện php bảo vệ sẽ được p dụng cho cc cng nhn.

"Cng việc của chng ti l lm việc một cch chủ động sao cho c cc biện php đảm bảo an ton cho cng nhn thu gom được p dụng," theo lời Michaels. "OSHA sẽ theo di chương trnh huấn luyện, quan st cc nỗ lực thu gom v cung cấp sự trợ gip cần thiết cho BP v cc nh thầu của họ."

OSHA hiện đang phn pht ti liệu hướng dẫn cho cng nhn thu gom v soạn thảo cc ti liệu hướng dẫn đ bằng tiếng Việt v Ty Ban Nha. OSHA cũng đ lập ra một trang web để cung cấp ti liệu nhận biết nguy hiểm cho tất cả những ai tham gia cc hoạt động thu gom. Trang web ny sẽ được cập nhật thng tin mới khi c điều kiện. Để biết thng tin của OSHA về cc hướng dẫn an ton cho cng nhn trong qu trnh thu gom dầu trn, hy truy cập http://www.osha.gov/oilspills/index.html.

OSHA sẽ p dụng cc bi học từ kinh nghiệm của mnh trong việc thu gom dầu trn Exxon Valdez cũng như cc nỗ lực dọn dẹp sau Bo Katrina.

Theo Đạo Luật về An Ton v Sức Khỏe Lao Động (Occupational Safety and Health Act) năm 1970, cc nh tuyển dụng c trch nhiệm cung cấp nơi lm việc an ton v lnh mạnh cho nhn vin của mnh. Vai tr của OSHA l đảm bảo những điều kiện ny cho cng nhn Mỹ bằng cch đặt ra v thực thi cc tiu chuẩn, v cung cấp huấn luyện, gio dục v hỗ trợ. Đ̉ bít thm thng tin hãy truy c̣p http://www.osha.gov.

###


U.S. Department of Labor releases are accessible on the Internet at http://www.dol.gov. The information in this news release will be made available in alternate format (large print, Braille, audiotape or disc) from the COAST office upon request. Please specify which news release when placing your request at 202-693-7828 or TTY 202-693-7755. The Labor Department is committed to providing America's employers and employees with easy access to understandable information on how to comply with its laws and regulations. For more information, please visit http://www.dol.gov/compliance.


OSHA News Release - Table of Contents

Thank You for Visiting Our Website

You are exiting the Department of Labor's Web server.

The Department of Labor does not endorse, takes no responsibility for, and exercises no control over the linked organization or its views, or contents, nor does it vouch for the accuracy or accessibility of the information contained on the destination server. The Department of Labor also cannot authorize the use of copyrighted materials contained in linked Web sites. Users must request such authorization from the sponsor of the linked Web site. Thank you for visiting our site. Please click the button below to continue.

Close