Archive Notice - OSHA Archive

NOTICE: This is an OSHA Archive Document, and may no longer represent OSHA Policy. It is presented here as historical content, for research and review purposes only.

Department of Labor Logo
OSHA National News Release


Please note: As of January 20, 2021, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

OSHA News Release: 10-690-NAT
May 19, 2010
Contact Name: Jason Surbey Diana Petterson
Phone Number: 202-693-4668 202-693-1898
E-mail: surbey.jason@dol.gov petterson.diana@dol.gov

OSHA thuộc Bộ Lao Động Hoa Kỳ phân phối hướng dẫn, và bảng thông số về an toàn khi thu gom dầu tràn
Các tài liệu sẽ được xuất bản bằng vài ngôn ngữ

WASHINGTON — Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Lao Động (Occupational Safety and Health Administration) thuộc Bộ Lao Động Hoa Kỳ phân phối hàng ngàn hướng dẫn và bảng thông số về an toàn cho các công nhân và các nhân viên tham gia thu gom dầu tràn dọc khu vực Gulf Coast.

Các tài liệu này bổ sung cho chương trình huấn luyện bắt buộc của OSHA mà công nhân phải nhận được trước khi được thuê tham gia thu gom. Ngoài tiếng Anh, các hướng dẫn an toàn và bảng thông số ban đầu sẽ được in bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt vì tại khu vực Gulf Coast có dân số đa dạng sinh sống. Chúng sẽ được cung cấp bởi nhà thầu giáo dục của BP, PEC, và các quan chức của OSHA tại các khu vực thu gom.

Bộ Trưởng Lao Động Hilda L. Solis thúc giục BP thuê các công nhân địa phương phải chuyển chỗ vì dầu tràn, bao gồm ngư dân và công nhân của ngành du lịch, nhiều người trong số đó có trình độ tiếng Anh hạn chế.

"Tôi đã chỉ đạo OSHA hợp tác chặt chẽ với BP để đảm bảo chương trình huấn luyện cho nhân viên thu gom được nhanh chóng, kỹ lưỡng và đầy đủ, và được tiến hành bằng ngôn ngữ họ hiểu được," theo lời Bộ Trưởng Solis. "Tôi cũng đã chỉ đạo OSHA chuẩn bị và phân phát tài liệu bổ sung bằng vài ngôn ngữ để công nhân thu gom có thể dễ dàng tiếp cận thông tin họ cần nhằm bảo vệ bản thân và thực hiện công việc một cách an toàn. Chúng tôi muốn những ai đang tìm việc làm sẽ có việc làm, nhưng không có công việc nào là tốt cả nếu không an toàn.", bao gồm ngư dân và công nhân của ngành du lịch, nhiều người trong số đó có trình độ tiếng Anh hạn chế."

Việc biên soạn các hướng dẫn và bảng thông số về an toàn đã được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa OSHA và Viện Khoa Học Sức Khỏe Môi Trường Quốc Gia để tăng cường các biện pháp bảo vệ cho nhân viên ứng phó dầu tràn tại Gulf Coast.

"Chúng tôi rất vui khi được tham gia cùng với các đối tác liên bang của mình để đảm bảo sức khỏe của nhân viên ứng phó trường hợp khẩn cấp không bị bỏ qua trong khi bảo vệ môi trường Gulf Coast dễ bị ảnh hưởng," theo Ts. Linda Birnbaum, giám đốc của NIEHS và Chương Trình Độc Chất Quốc Gia (National Toxicology Program).

Việc huấn luyện cho các nhân viên thu gom vẫn tiếp tục trên toàn khu vực Gulf Coast. OSHA có các quan chức theo dõi chương trình huấn luyện và quan sát các nỗ lực thu gom đã được tiến hành.

Cần có một khóa huấn luyện một đến hai giờ cho những nhân viên nào chỉ tham gia việc thu gom chung trên bãi biển, chẳng hạn như loại bỏ rác và dọn dẹp mảnh vụn. Đối với những nhân viên nào tiếp xúc với "dầu phong hóa" và "các cục nhựa đường" trên bờ biển hoặc trong các hoạt động hàng hải, cần có một chương trình huấn luyện bốn giờ. Chương trình huấn luyện này được cung cấp miễn phí. Sau khi hoàn thành một lớp học, nhân viên sẽ nhận được một thẻ xác nhận chương trình huấn luyện của họ.

Cần có một khóa huấn luyện tăng cường 40 giờ cho những nhân viên nào sẽ giám sát công việc thu gom hoặc tham gia các nỗ lực liên quan đến việc tiếp xúc nhiều hơn với dầu. Để đáp ứng sự chứng nhận chương trình huấn luyện 40 giờ, cần có một sự kết hợp hướng dẫn trong lớp học và kinh nghiệm thực tiễn. Việc chuẩn bị này bao gồm hướng dẫn về thành phần và nguy cơ liên quan đến (các) vật liệu nguy hiểm liên quan, và kinh nghiệm sử dụng thiết bị cần cho công việc, cơ cấu an toàn và môi trường địa phương.

"Chúng tôi đã nhận được các báo cáo cho biết một số người tổ chức chương trình huấn luyện này ít hơn đáng kể so với thời gian 40 giờ, trình chiếu các bài thuyết trình bằng video và chỉ cung cấp sự hướng dẫn hạn chế," theo Trợ Lý Bộ Trưởng Lao Động cho OSHA Ts. David Michaels. "Không thể rút ngắn chương trình huấn luyện này xuống dưới 40 giờ."

Có thể xem các hướng dẫn và bảng thông số về an toàn thu gom dầu tràn trên trang web của OSHA: http://www.osha.gov/oilspills/index.html.

Ngoài ra, thông tin được cung cấp và cập nhật liên tục trên trang web của cơ quan Deepwater Horizon Response chính thức của chính phủ: http://www.deepwaterhorizonresponse.com.

Theo Đạo Luật về An Toàn và Sức Khỏe Lao Động (Occupational Safety and Health Act) năm 1970, các nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của mình. Vai trò của OSHA là đảm bảo những điều kiện này cho công nhân Mỹ bằng cách đặt ra và thực thi các tiêu chuẩn, và cung cấp huấn luyện, giáo dục và hỗ trợ. Để biết thêm thông tin hãy truy cập http://www.osha.gov.

###


U.S. Department of Labor releases are accessible on the Internet at https://www.dol.gov. The information in this news release will be made available in alternate format (large print, Braille, audiotape or disc) from the COAST office upon request. Please specify which news release when placing your request at 202-693-7828 or TTY 202-693-7755. The Labor Department is committed to providing America's employers and employees with easy access to understandable information on how to comply with its laws and regulations. For more information, please visit https://www.dol.gov/compliance.

Archive Notice - OSHA Archive

NOTICE: This is an OSHA Archive Document, and may no longer represent OSHA Policy. It is presented here as historical content, for research and review purposes only.