Archive Notice - OSHA Archive

NOTICE: This is an OSHA Archive Document, and may no longer represent OSHA Policy. It is presented here as historical content, for research and review purposes only.

Department of Labor Logo
OSHA National News Release


Please note: As of January 20, 2021, information in some news releases may be out of date or not reflect current policies.

National News Release 10-610-NAT
May 3, 2010
Contact: Jason Surbey Diana Petterson
Phone: 202-693-4668 202-693-1898

Bộ Lao Động Hoa Kỳ tập trung vào sự an toàn của công nhân khi các hoạt động thu gom dầu tràn gia tăng tại khu vực Gulf Coast
Trợ lý bộ trưởng của OSHA đến thăm khu vực để cung cấp chuyên môn, sự hỗ trợ

WASHINGTON - Trợ Lý Bộ Trưởng Lao Động về An Toàn và Sức Khỏe Lao Động, Ts. David Michaels hôm nay có mặt tại Louisiana với một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm về nguyên vật liệu nguy hiểm để dẫn đầu nỗ lực đảm bảo rằng các công nhân thu gom dầu tràn nhận được các biện pháp bảo hộ cần thiết tránh nguy hiểm của công việc này.

Các công nhân thu gom dầu tràn có thể phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng do các sản phẩm phụ của dầu, các chất phân tán, chất tẩy và chất tẩy nhờn. Chết đuối, rối loạn thân nhiệt và té ngã cũng gây ra nguy hiểm, như có thể gặp phải côn trùng, rắn rết và các loài hoang dã khác sống tại các khu vực bị ảnh hưởng. OSHA tham vấn BP, cũng như các đối tác cơ quan liên bang, để đảm bảo rằng công nhân nhận được sự huấn luyện và thiết bị bảo hộ thích hợp.

"Các công nhân thu gom dầu tràn ở tuyến đầu đang chiến đấu với thảm họa này," theo lời Bộ Trưởng Lao Động Hilda L. Solis. "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo công việc này được tiến hành một cách hiệu quả và an toàn nhất."

Ngoài việc gặp gỡ với nhân viên OSHA và các quan chức BP, Michaels tham gia cùng lực lượng Tuần Duyên, và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, Viện Khoa Học Sức Khỏe Môi Trường Quốc Gia, Viện An Toàn và Sức Khỏe Lao Động Quốc Gia và các quan chức tiểu bang Louisiana. Nhân viên OSHA đã có mặt tại Louisiana, Alabama và Mississippi để đánh giá chương trình huấn luyện và các biện pháp bảo vệ sẽ được áp dụng cho các công nhân.

"Công việc của chúng tôi là làm việc một cách chủ động sao cho có các biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân thu gom được áp dụng," theo lời Michaels. "OSHA sẽ theo dõi chương trình huấn luyện, quan sát các nỗ lực thu gom và cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho BP và các nhà thầu của họ."

OSHA hiện đang phân phát tài liệu hướng dẫn cho công nhân thu gom và soạn thảo các tài liệu hướng dẫn đó bằng tiếng Việt và Tây Ban Nha. OSHA cũng đã lập ra một trang web để cung cấp tài liệu nhận biết nguy hiểm cho tất cả những ai tham gia các hoạt động thu gom. Trang web này sẽ được cập nhật thông tin mới khi có điều kiện. Để biết thông tin của OSHA về các hướng dẫn an toàn cho công nhân trong quá trình thu gom dầu tràn, hãy truy cập.

OSHA sẽ áp dụng các bài học từ kinh nghiệm của mình trong việc thu gom dầu tràn Exxon Valdez cũng như các nỗ lực dọn dẹp sau Bão Katrina.

Theo Đạo Luật về An Toàn và Sức Khỏe Lao Động (Occupational Safety and Health Act) năm 1970, các nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của mình. Vai trò của OSHA là đảm bảo những điều kiện này cho công nhân Mỹ bằng cách đặt ra và thực thi các tiêu chuẩn, và cung cấp huấn luyện, giáo dục và hỗ trợ. Để biết thêm thông tin hãy truy cập http://www.osha.gov.

###


U.S. Department of Labor releases are accessible on the Internet at https://www.dol.gov. The information in this news release will be made available in alternate format (large print, Braille, audiotape or disc) from the COAST office upon request. Please specify which news release when placing your request at 202-693-7828 or TTY 202-693-7755. The Labor Department is committed to providing America's employers and employees with easy access to understandable information on how to comply with its laws and regulations. For more information, please visit https://www.dol.gov/compliance.

Archive Notice - OSHA Archive

NOTICE: This is an OSHA Archive Document, and may no longer represent OSHA Policy. It is presented here as historical content, for research and review purposes only.